Nahrávání live vystoupení

V tomto článku bych vám rád přiblížil, jakým způsobem přistupuji k nahrávání live vystoupení. A to ať už jde o vážnou hudbu, či o death-metalový koncert.

Nahrávání akustického koncertu

Dvě slova: systémy & spoty. U koncertů, které dobře fungují akusticky (bez ozvučení), se jeví tento postup jako nejlogičtější. Hlavní systém jako pomyslný základ, pomocné systémy pro sekce a spoty pro jednotlivé nástroje pro „dochucení“. Tento způsob nahrávání se nejvíce osvědčil hlavně ve vážné hudbě, dává ale smysl pro přirozené zachycení jakéhokoli akusticky produkovaného hudebního zážitku.

Na vysoké škole jsme věnovali mnoho hodin právě této problematice, aby se nám dařilo uvařit opravdu dobrý základ jen z hlavního systému. Dle účelu a potřeby pak vždy lze postprodukčně zvážit poměr hlavního systému, pomocných systémů a spotů přesně tak, jak si to hudba žádá. Tento mindset, promyšlená strategie a citlivé umělecké zachycení i zpracování vede zpravidla k silnému hudebního zážitku při poslechu nahrávky.

Nahrávání zvučeného koncertu

Pokud potřebujeme nahrát koncert, na kterém už se zvuková technika nachází z důvodu ozvučené reprodukce, postup je rázem trochu odlišný. V první řadě je nutné promyslet techniku tak, aby se nemusela kompletně dublovat – používat jinou techniku pro zvučení a jinou pro záznam. Je to neekonomické, neestetické, často i zbytečně pracné, drahé… zkrátka nepraktické.

Proč se spíš nedomluvit a nepostavit takový setup, ve kterém třeba většina mikrofonů plní oba účely? Mix, který ozvučuje a současně pořizuje výcestopý záznam? Vyžaduje to důkladnou strategii, ve které se nahrávací a ozvučovací techniky vzájemně doplňují, v dnešní době je to ale celkem běžný postup.

Dva zvukaři – dvě specializace

V případě nahrávání zvučené akce se v každém případě doporučuje rozdělit odpovědnost mezi dvě osoby. Dnes není problém dosáhnout požadovaného výsledku i v osobě jedné. Avšak v takovém případě je tento zvukař odsouzen k lehce schizofrennímu přístupu. Vždy záleží na zvážení vzhledem ke konkrétním okolnostem (náročnost) a nárokům na kvalitu zvučení i nahrávání – tedy na úrovni požadovaného výsledku.

V případě zájmu samozřejmě dokážu sehnat takového kolegu, se kterým si dokážeme správně rozdělit úkoly a domluvit se tak, aby jak ozvučený zážitek na místě, tak samotná nahrávka dosahovaly té nejvyšší úrovně.

závěr

V každém případě se vše odvíjí od komunikace a vzájemné informovanosti všech zúčastněných stran. Rád vám pomohu, abychom zabránili jakémukoli zbytečnému nedorozumění, aby se na nic důležitého nezapomnělo a abyste byli s výsledkem naší spolupráce maximálně spokojení 😉